צוות המוזיאון

ד"ר ערן אריה

מנהל ואוצר המוזיאון

דואל:  earie@univ.haifa.ac.il

טלפון:  04-8240171

שונית מרמלשטיין

סגנית מנהל המוזיאון

mshunit@univ.haifa.ac.il

04-8240171

פרי הראל

רשמת המוזיאון

 דואל: plivne@univ.haifa.ac.il

טלפון:  04-8249928

חלוה עוואד

רכזת מרכז הלמידה

דואל: hawad@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240450

שי לוי

מרכז תפעול

דואל: slevy1@univ.haifa.ac.il  

טלפון: 04-8240172

אמיר וילנסקי

מדריך בכיר ומרכז אירועים באודיטוריום המוזיאון

 דואל: awielin1@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288799

אינה ברקוביץ׳

אחראית שיווק, פרסום ופרויקטים מיוחדים

דואל: iberkowit@staff.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249926