20171206 115235aמסיכת הפן מסוסיתא

אוצר התערוכה: ד"ר מיכאל איזנברג, המכון לארכאולוגיה ע"ש זינמן 
אוניברסיטת חיפה


פתיחת תערוכה : דצמבר 2017

העיר הקדומה סוסיתא שוכנת על הר סוסיתא, כשני ק"מ ממזרח לכנרת, בין עמקי הכנרת המזרחיים לבין דרום-מערב רכסי הגולן. רמת ההר השטוחה מוקפת עטרת מצוקי בזלת, ושלושה נחלים חותרים סביב ההר ומנתקים אותו מסביבתו: נחל עין גב בצפון, נחל סוסיתא בדרום ונחל נועה ממזרח.

עצמות בעלי חיים מבית הכנסת בעין גדי, באדיבות רשות העתיקותעצמות בעלי חיים מבית הכנסת בעין גדי, באדיבות רשות העתיקות

אוצרי התערוכה: פרופ' גיא בר-עוז, ד"ר ליאור וויסברוד, רועי שפיר
פתיחת התערוכה: מאי 2015

פתח דבר: עפרה רימון

התערוכה חכמת העצמות העתיקות – המחקר הארכאו־זואולוגי היא פרי שיתוף פעולה בין מוזיאון הכט לבין המעבדה לארכאו־זואולוגיה של החוג לארכאולוגיה באוניברסיטת חיפה. דימויים של בעלי־חיים באמנות הקדומה היו במוקד התערוכה כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו –

מבט מהתערוכהמבט מהתערוכה

אוצרת התערוכה: עפרה רימון
פתיחת התערוכה: מרץ 2008

פתח דבר: עפרה רימון

בשנת אחרוני המורדים המרד דוכא – זרוע הברזל של הצבא הרומי זרעה הרס וחורבן ביישובי היהודים המורדים; אלפי יהודים הומתו ואלפים נמכרו לעבדות. 66 לסה"נ פרץ מרד היהודים בשלטון הרומי. ארבע שנים אחר כך, בשנת 70 לסה"נ, חרבו ירושלים והמקדש.