Previous Next


תערוכת הזוכים בתחרות ליוצרים צעירים בתחומי האמנויות הפלסטיות לשנת 2018

אוריאל ח. כספי | אריאל הכהן | ינאי קלנר

אוצרת התערוכה: אינה ברקוביץ'

תערוכת הזוכים בתחרות ליוצרים צעירים של מוזיאון הכט עוסקת השנה בחיפוש אחר עדות מוחשית לזהות. שלושת האמנים הזוכים פונים לאוסף הארכאולוגי של המוזיאון כמקור השראה ומבקשים למצוא בו סימנים להשתייכות למקום, לחברה ולתרבות. הזהות הקולקטיבית, שאותה הם מחפשים, קשה לאיתור בעידן הנגטיביסטי העכשווי. היא חומקת מהגדרה ברורה ומתפרקת לנגד עיניהם. הדרך לעגן את אותה זהות חמקמקה היא לבצע מהלך ארכאולוגי. גילוי של ממצא ארכאולוגי עשוי להיתפס כאירוע בעל אופי כמעט קסום, שבו בן רגע אנו נחשפים לעדות חומרית של המשכיות תרבותית בת אלפי שנים. העבודות בתערוכה זו מבקשות לבחון את אותה אקסיומה ארכאולוגית. השימוש בארכאולוגיה מחוץ להקשרה המקורי, כמהלך מומצא, מפוברק או מדומיין, מאפשר לאמנים לפקפק בסמכות הבלתי מעורערת של הממצא החומרי, לנטוע שורשים בעבר ובה בעת לכרות אותם.