אוטרילו מוריס

אוטרילו מוריס נולד בפריס ב־1883 – נפטר בפריס ב־1935

 בית קפה לאפן אג'יל בשלג וחמש דמויות, שמן על קרטוןמוריס אוטרילו, אמן צרפתי מתחילת המאה העשרים, החל לצייר כדרך לגמול את עצמו מאלכוהוליזם בעצת אמו, סוזאן וולודון, ציירת חשובה בפני עצמה. ב־1909, לאחר שבע שנים של עבודה קשה, הגיע אוטרילו לגיבוש סגנונו האישי הייחודי: בנייה נחושה ומופשטת וצבעים ליריים שקטים. הוא תיעד בדבקות את פריס הבוהמיינית והפרוליטרית, ואת הבדידות והריקנות הרגשית שבה. עבודתו של אוטרילו, אמן מקורי ופיוטי, אינה שייכת לאף סגנון מוכר ואינה ניתנת לסיווג. כיכר טרטר, שמן על בד כיכר טרטר, שמן על בד