ניב ומילה מסתתרים בתערוכה

תחרות לעיצוב כרזה 
אוצרות: עפרה רימון ועינת אמבר-ערמון
פתיחה: אפריל 2011

נועה אדלר, ויקה קיצרמן, הדס רומוב, אופיר משה ושרון זובטוב, כיתה ז', בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה, זכו בפרסנועה אדלר, ויקה קיצרמן, הדס רומוב, אופיר משה ושרון זובטוב, כיתה ז', בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה, זכו בפרסבעקבות הכרזת משרד החינוך על שנת תשע"א כשנת השפה העברית, יזם מוזיאון הכט תחרות לעיצוב כרזה בנושא "ניב ומילה מסתתרים בתערוכה" לשנת הלימודים תשע"א- "שנת השפה העברית" לתלמידי כיתות ד'-ט' במחוז חיפה והצפון. המוזיאון הרואה עצמו כמחויב במיוחד לתלמידי מחוז חיפה והצפון, ייעד את התחרות לתלמידי כיתות ד'-ט' באזור זה.

ההיענות הייתה רבה, העבודות היו ברמה גבוהה והוחלט לקיים בתוך המוזיאון תצוגה של העבודות הנבחרות. הזוכים בתחרות נבחרו על ידי חבר שופטים עמו נמנו מרצים מהחוג לאמנות ונציגי משרד החינוך. בנוסף לתלמידים שזכו בפרס גם צוינו לשבח בתי ספר שניכר כי תלמידיהם השקיעו מאמץ מיוחד בתחרות.

דברי ברכה מפי עפרה רימון, מנהלת ואוצרת מוזיאון הכט שבאוניברסיטת חיפה, במעמד חלוקת פרסים לזוכים בתחרות: 
"ניב ומילה מסתתרים בתערוכה" (ב' בניסן תשע"א, 6 באפריל 2011)
"ערב טוב תלמידים, הורים ומורים. לעתים חשים אנו במוזיאון שהניב "יותר ממה שהעגל רוצה לינוק רוצה הפרה להניק" תואם את המתרחש לגבי מרכז הלמידה שלנו, שכן יש לנו במוזיאון אפשרות להעניק רבות לתלמידים בתחומים הנוגעים לארכאולוגיה, היסטוריה, מקרא, אמנות ומורשת. אך לצערנו לא תמיד מתאפשר למורים להביא את התלמידים אלינו כי ידם של בתי הספר לא משגת לממן את ההסעות למוזיאון. לכן, כשהכריז משרד החינוך על שנת תשע"א כ"שנת השפה העברית" קנה הנושא את ליבנו והחלטנו לאחוז את השור בקרניו – נגשנו ישר לעניין וללא היסוס הכרזנו על התחרות "ניב ומילה מסתתרים בתערוכה". הסכמנו בינינו כי טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ – טוב משהו מציאותי שניתן לממשו מיד, כגון תחרות עיצוב כרזה, המכוונת לתלמידי חיפה והצפון, מאשר לשקוע בחלומות על אלפי תלמידים שאנו מקווים לראותם פועלים במוזיאון. קיווינו כי התחרות תהייה קרדום לחפור בו, כלומר אמצעי לקידום חשיפת המוזיאון בפני ציבור התלמידים והמורים שטרם ביקרו במוזיאון. ידענו כי לתלמידים שיבקרו במוזיאון או יגלשו באתר המוזיאון, לצורך הכנת הכרזה המשלבת ניבים עם מוצגים מהמוזיאון, תהייה זו הזדמנות להכרות ראשונית עם המוזיאון, בעוד שאת שאר הדברים שראוי ללמוד אותם במוזיאון ילמדו בביקורים נוספים או שישלימו בכוחות עצמם וניתן יהיה לומר לגביהם ו"אידך זיל גמור".
טרם הגיעו העבודות רב היה הנסתר על הגלוי: האם תהייה היענות? האם תוגשנה עבודות ראויות? כשהחלו העבודות להגיע נגולה אבן מעל לבנו שכן ראינו שההיענות מרובה, שרמת העבודות גבוהה ושהן הוגשו כנדרש ובצורה מאורגנת ומובנית בבחינת דבר דבור על אופניו.
הרגשנו שהתלמידים נהנו מאוד מעיצוב הפוסטרים, גם משום שלא שמו כספם על הקרן הצבי – שכן ההשתתפות לא היוותה סיכון כלכלי ולא גרמה לאבדן כספי למשתתף, וגם משום שאיש לא כפה עליהם הר כגיגית – רק מי שרצה בכך השתתף בתחרות. אלה לא היו שעורי בית!...ועוד דבר: ניכר כי התחרות היוותה מקור של עונג לרבים וכי לא הייתה ריחיים על צוואר אף אחד מהתלמידים.
מוסכם על הכול כי תלמידים צעירים הם כחומר ביד היוצר – עוד ניתן להשפיע עליהם ולשנותם לכן צריך להקפיד ולהיזהר בחינוכם. מי יודע אולי ההשתתפות בתחרות זו תשפיע על חלק מהמתמודדים ובעתיד נגלה כי חלקם הפכו למעצבים וגרפיקאים ידועי שם או אולי לחוקרי קדמוניות ארצנו. אולם אל יתהלל חוגר כמפתח – לפניכם עוד כברת דרך ארוכה ואיש אינו יודע מה ילד יום, אך אין ספק שמי שטורח בערב שבת יאכל בשבת, מי מכם שמשקיע ומתאמץ בהווה ייהנה מפירות עמלו בעתיד.

חבר השופטים שבחר את העבודות הזוכות הורכב מאנשים שלדעתנו הם טלית שכולה תכלת ולא דבק בהם רבב. הם תהו על קנקנם של הפוסטרים, התייחסו בכובד ראש לתהליך השיפוט ולא נהגו איפה ואיפה – הם שפטו באופן אובייקטיבי ובשוויון. העבודות הזוכות הן אלה שזכו בניקוד הגבוה ביותר. אולי לא כולכם תהיו תמימי דעים עם הבחירה אך הרי על טעם ועל ריח אין להתווכח.
בדחילו וברחימו, ביראה ובהערכה רבה, תלה צוות המוזיאון את העבודות על הקירות באגף האמנות, עשה לילות כימים ועבד ללא הפסקה במסגרת ההכנות לקראת טקס חלוקת הפרסים ופתיחת התערוכה של העבודות הנבחרות. אנו קושרים כתרים לכל התלמידים, משבחים ומהללים אתכם, ומקווים כי תהיו בבחינת נאה דורש ונאה מקיים ומעשיכם יהיו תואמים את הניבים החיוביים שבחרתם לפוסטרים שלכם. העבודות הנפלאות שהגשתם מעידות כי מלאים אתם כרימון וכי נכונו לכם גדולות ונצורות. והחשוב מכול: דייקו בלשונכם ושימרו על יופייה של השפה העברית שגם לאחר אלפי שנים לא נס ליחה ולא אבד עליה הכלח. דברו נכון, המחישו ותנו יתר תוקף לדבריכם באמצעות הניבים, שאת יופיים גילתם גם באמצעות התחרות "ניב ומילה מסתתרים בתערוכה"."

דברי ברכה מפי ד"ר עינת עמבר-ערמון, אחראית מרכז הלמידה במוזיאון הכט שבאוניברסיטת חיפה:
"התערוכה המוצגת באגף האמנות של המוזיאון היא פרי שיתוף פעולה בינינו לבין בתי הספר בחיפה ובצפון ובמיוחד פרי היענותם והתלהבותם של התלמידים בבתי ספר, תלמידים אלה נרתמו והחליטו לקחת חלק בתחרות זו ששילבה יצירה ולימוד.
בזכותכם יצרנו בתוך מוזיאון הכט ניבון מצויר ענק: תערוכת כרזות הכוללת ניבים ואמרות המצויים בשפה העברית, משולבים עם ציורים העשויים במגוון טכניקות כגון קולאז', רישום, פסיפס, תבליט, הדבקות חול, חצץ וחרס. בתערוכה מוצגות עבודות הזוכים בפרס ובציון לשבח וכן עבודות נבחרות נוספות. תערוכה זו נולדה בעקבות הכרזת משרד החינוך על שנת תשע"א כ"שנת השפה העברית". מוזיאון הכט הרואה עצמו מחויב במיוחד לתלמידי מחוז חיפה והצפון, ייעד את התחרות לתלמידי כיתות ד-ט באזור זה. ההיענות הייתה רבה. מרבית העבודות שהוגשו היו אישיות, חלקן קבוצתיות ויש אף שלוש עבודות שהוגשו על ידי תלמידי כיתה שלמה. העבודות היו ברובן ברמה גבוהה והוחלט לקיים בתוך המוזיאון תצוגה של העבודות הנבחרות.
הזוכים בתחרות נבחרו על ידי חבר שופטים עמו נמנו מרצים מהחוג לאמנות ד"ר סוניה קלינגר ראש החוג לאמנות, הגב' אביבה טלמון מפקחת אמנות במשרד החינוך במחוז חיפה, הגב' רונית דנא-דיאמונד, מדריכה ארצית לאמנות ומר דוד קיסוס מדריך ארצי לחינוך במוזיאונים במשרד החינוך. רבים מהביטויים לקוחים מהמקורות העבריים המגוונים: המקרא, המשנה, התלמוד, המדרשים ספרות ימי הביניים ומן העברית החדשה. ביטויים אלו עוצבו בחלק ניכר מהכרזות יחד עם ציורים או מוצגים מהמוזיאון.
כך למשל, קבוצה של תלמידים התחברו למוזיאון דרך עבודתו של הרמן שטרוק שיצר את דיוקנו של תאודור הרצל בתחריט. הרצל בספרו אלטנוילנד כתב: "חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני האדם בחלום יסודם וגם אחריתם - חלום היא. ...ואילו אם לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסיף להיות." ומשם כולנו מכירים את הפתגם העברי המודרני יחסית "אם תרצו אין זו אגדה" המשול לכך שאין דבר העומד בפני הרצון.
כרזות רבות שהוגשו לתחרות שילבו ניבים וביטויים הקשורים לכלים, אין ספק שבכך מצאו התלמידים את הזיקה הברורה אל המוזיאון. קיר מרכזי בתערוכה מוקדש לכרזות מסוג זה. כגון: שבר כלי, העלה חרס בידו, הפך הקערה על פיה, חיפש בנרות, נר לרגליו, נחבא אל הכלים ותהה על קנקנו. אחד הביטויים החוזרים בכרזות היה "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו". במסכת אבות, פרק ד משנה כ כתוב: רבי אומר: אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו".
הקנקנים החדשים משולים לילדים צעירים והקנקן הישן משול לאנשים מבוגרים בעלי ניסיון וחוכמה. רבי יהודה הנשיא מלמד אותנו שגם מאנשים צעירים ניתן ללמוד. צוות מוזיאון הכט, שמח להיות 'אכסניה' בית לילדים האלו שכולם מרחבי הצפון טרחו והשקיעו, למדו, יצרו ועמלו והם כולם מלאים בחוכמה ודעת. אנו מאמינים שמהיצירות שלכם יוכלו גם המבקרים במוזיאון גם ללמוד וגם להתענג."

הזוכים בפרס, כיתות ד'-ו'

 • שירה כספי, מאיה נחום, ליאור שרון – כיתה ד' – בי"ס אלון, חיפה
 • יערה קריספיל, איה עמק, יאיר בן יעקב, גיא דלאל – כיתה ד' – בי"ס נופי החורש, אלפי מנשה
 • נועם נחום, יואב מנדלסון – כיתה ה' – בי"ס אילנות, חיפה
 • עומר ליכט – כיתה ו' – בי"ס הפתוח, חיפה

הזוכים בפרס, כיתות ז'-ט'

 • דניאל כץ – כיתה ז' – בי"ס מנור כברי, אילון
 • נועה אדלר, ויקה קיצרמן, הדס רומוב , אופיר משה, שרון זובטוב – כיתה ז' – בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה
 • ויקה פרגר, ניקול בליבסקי, דנה בורמיסטרוב, דוריתשוטל, נועה קורייש – כיתה ז' – בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה
 • טופז סנקר – כיתה ז' – בי"ס יונתן, קרית מוצקין

הזוכים בציון לשבח, כיתות ד'-ו'

 • דקל אלמוג, סער שוורץ – כיתה ד' – בי"ס אלון, חיפה
 • נינה מובילה, ניקול פרסקובסקי, אלה פרנק, שלי לוין – כיתה ד' – בי"ס נופי החורש, אלפי מנשה
 • תום שרון – כיתה ו' – בי"ס ריאלי אחוזה, חיפה
 • עדי קפח – כיתה ד' – בי"ס קהילתי כרכור אורי זעירי – כיתה ד' – בי"ס צפרירים, חדרה
 • מיקה גלזר, עידן סוחר, עומר גוטפריד – כיתה ד' – בי"ס צפרירים, חדרה
 • דוד פוטיומקה, קרימה חורושון – כיתה ד' – בי"ס שלווה, חיפה
 • זוהר פורמן – כיתה ה' – בי"ס אהרון הרא"ה, חיפה
 • אירית פטריק, נבארט סומוניאן, אביגיל קולקר, קטיה קרסיניאמסקי – כיתה ו' – בי"ס שלווה, חיפה

הזוכים בציון לשבח, כיתות ז'-ט'

 • מיכל ארז – כיתה ז' – בי"ס עירוני ה', חיפה
 • מישל חזן – כיתה ז' – בי"ס יונתן, קרית מוצקין
 • טופז סנקר – כיתה ז' – בי"ס יונתן, קרית מוצקין
 • מאיה קטן – כיתה ח' – בי"ס רוגוזין, קרית אתא
 • בת-אל בן שאול, בר שניידר – כיתה ח' – בי"ס רוגוזין, קרית אתא
 • ליבי איסאקוב, ליטל רזין – כיתה ח' – בי"ס רוגוזין, קרית אתא

הזוכים בציון לשבח בית-ספרי

 • בי"ס הר נוף, טבריה
 • בי"ס אבן גבירול, חיפה
 • בי"ס אלעין, שפרעם
 • בי"ס עליה שנייה אורט, עכו

 

מאיה קטן
כיתה ח'
בי"ס רוגוזין, קרית אתא
זכתה בציון לשבח

 

דניאל כץ, כיתה ז', בי"ס מנור כברי, אילון, זכה בפרסדניאל כץ, כיתה ז', בי"ס מנור כברי, אילון, זכה בפרס

 

 

 

 

 

 

 

 

דניאל כץ
כיתה ז'
בי"ס מנור כברי, אילון
זכה בפרס

ליבי איסאקוב וליטל רזין, כיתה ח', בי"ס רוגוזין, קרית אתא, זכו בציון לשבחליבי איסאקוב וליטל רזין, כיתה ח', בי"ס רוגוזין, קרית אתא, זכו בציון לשבח

 

 

 

 

 

 

 


ליבי איסאקוב, ליטל רזין
כיתה ח'
בי"ס רוגוזין, קרית אתא
זכו בציון לשבח

בת-אל בן שאול ובר שניידר, כיתה ח', בי"ס רוגוזין, קרית אתא, זכו בציון לשבחבת-אל בן שאול ובר שניידר, כיתה ח', בי"ס רוגוזין, קרית אתא, זכו בציון לשבח

 

 

 

 


בת-אל בן שאול, בר שניידר
כיתה ח'
בי"ס רוגוזין, קרית אתא
זכו בציון לשבח

תום שרון, כיתה ו', בי"ס ריאלי אחוזה, חיפה, זכתה בציון לשבחתום שרון, כיתה ו', בי"ס ריאלי אחוזה, חיפה, זכתה בציון לשבח

 

 

 

 

 

תום שרון

כיתה ו'
בי"ס ריאלי אחוזה, חיפה
זכתה בציון לשבח

דקל אלמוג וסער שוורץ, כיתה ד', בי"ס אלון, חיפה, זכו בציון לשבחדקל אלמוג וסער שוורץ, כיתה ד', בי"ס אלון, חיפה, זכו בציון לשבח

 

 

 

 

 

דקל אלמוג, סער שוורץ
כיתה ד'
בי"ס אלון, חיפה
זכו בציון לשבח

שירה כספי, מאיה נחום וליאור שרון, כיתה ד', בי"ס אלון, חיפה, זכו בפרסשירה כספי, מאיה נחום וליאור שרון, כיתה ד', בי"ס אלון, חיפה, זכו בפרס

 

 

 

 

 

שירה כספי, מאיה נחום 

ליאור שרון
כיתה ד'
בי"ס אלון, חיפה
זכו בפרס

נועה אדלר, ויקה קיצרמן, הדס רומוב, אופיר משה ושרון זובטוב, כיתה ז', בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה, זכו בפרסנועה אדלר, ויקה קיצרמן, הדס רומוב, אופיר משה ושרון זובטוב, כיתה ז', בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה, זכו בפרס

 

 

 

 


נועה אדלר, ויקה קיצרמן
הדס רומוב , אופיר משה
שרון זובטוב
כיתה ז'
בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה
זכו בפרס

ויקה פרגר, ניקול בליבסקי, דנה בורמיסטרוב, דורית שוטל ונועה קורייש, כיתה ז', בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה, זכו בפרסויקה פרגר, ניקול בליבסקי, דנה בורמיסטרוב, דורית שוטל ונועה קורייש, כיתה ז', בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה, זכו בפרס

 

 

 

 

ויקה פרגר, ניקול בליבסקי

דנה בורמיסטרוב, דורית שוטל
נועה קורייש
כיתה ז'
בי"ס ויצו ניר העמק, עפולה
זכו בפרס

 

 


עדי קפח
כיתה ד'
בי"ס קהילתי כרכור
זכתה בציון לשבח

10

 

 

 

 

 

נינה מובילה, ניקול פרסקובסקי
אלה פרנק, שלי לוין
כיתה ד'
בי"ס נופי החורש, אלפי מנשה
זכו בציון לשבח

12

 

 

 

מיכל ארז 

כיתה ז'
בי"ס עירוני ה', חיפה
זכתה בציון לשבח

13

 

 

 

 

 

 


נועם נחום, יואב מנדלסון
כיתה ה'
בי"ס אילנות, חיפה
זכו בפרס

14

 

 

 

 

 

 


עומר ליכט
כיתה ו'
בי"ס הפתוח, חיפה
זכה בפרס

15

 

 

 

 

 

 


יערה קריספיל, איה עמק
יאיר בן יעקב, גיא דלאל
כיתה ד'
בי"ס נופי החורש, אלפי מנשה
זכו בפרס

16

 

 

 


זוהר פורמן
כיתה ה'
בי"ס אהרון הרא"ה, חיפה
זכה בציון לשבח

17

 

 

 

 

 

 


מישל חזן
כיתה ז'
בי"ס יונתן, קרית מוצקין
זכתה בציון לשבח

18

 

 

 


אורי זעירי
כיתה ד'
בי"ס צפרירים, חדרה
זכה בציון לשבח

19

 

 

 

 

 

 


מיקה גלזר, עידן סוחר
עומר גוטפריד
כיתה ד'
בי"ס צפרירים, חדרה
זכו בציון לשבח

20

 

 

 

 

 

 


טופז סנקר
כיתה ז'
בי"ס יונתן, קרית מוצקין
זכתה בפרס

21

 

 

 

 

 

 


טופז סנקר
כיתה ז'
בי"ס יונתן, קרית מוצקין
זכתה בציון לשבח

22

 

 

 

 

 

 


דוד פוטיומקה, קרימה חורושון
כיתה ד'
בי"ס שלווה, חיפה
זכו בציון לשבח

23

 

 

 

 

אירית פטריק, נבארט סומוניאן, אביגיל קולקר, קטיה קרסיניאמסקי
כיתה ו'
בי"ס שלווה, חיפה
זכו בציון לשבח