מכמנים 28 – המזוודה שנשכחה

מכמנים 28 - המזוודה שנשתכחה

תוכן עניינים

יותם טפר וגיא בר עוז  מבוא

מיכאל פלג ויותם טפר  – תעלומות במדבר: ממצאי משלחת קולט לאחר סיום החפירות בשבטה

איתן איילון כלי העצם והשנהב מחפירות קולט בשבטה

איילת טצ'ר, יותם טפר ואיתן איילון – כלי מתכת, אבן, חרס וזכוכית מחפירות קולט בשבטה

שלומי קזס ויותם טפר –מצילות וצלילים משבטה

נעמה סוקניק – פתילת נר משבטה

ניצן עמיתי־פרייס, יותם טפר ורוית לין – טקסט ערבי קדום על אוסטרקונים מהמאות הח' והט' לספירה מחפירות משלחת קולט בשבטה

יותם טפר – הממצאים מ'המזוודה שנשכחה' בהקשרם הארכאולוגי לאור המידע מחפירות משלחת קולט בשבטה ותרומתם לחקר האתר

תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית

טלי אריקסון־גיני ועמי אוח – ספר האורחים של אסביתה (שבטה), 1937-1934

אמה מעיין־פנר – לוחית עצם פיגורטיבית מחפירות קולט בשבטה

יגאל סתרי ודפנה לנגוט  – חפצי העץ, אוסף קולט, שבטה

רוית לין, אבנר אקר ויותם טפר – שברי טיח מאוסף חפירות משלחת קולט בשבטה וניתוח הכתב היווני שעליהם