האמנים באוסף הכט

אוסף האמנות של מוזיאון הכט מורכב משתי קבוצות עיקריות. 
הגדולה שבהן מייצגת כמה מהסגנונות החשובים של האמנות הצרפתית, שנוצרו החל משנות השלושים של המאה התשע-עשרה וכלה בשנות השלושים של המאה העשרים; הקבוצה האחרת כוללת אמנות יהודית מאמצע המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים. 
שתי הקבוצות משקפות בבירור את שני תחומי ההתעניינות העיקריים של ד"ר ראובן הכט ז"ל.