ציור צרפתי

קבוצה חשובה באוסף האמנות של מוזיאון הכט היא עבודות של ציירים יהודיים מאסכולת פריס. 'אסכולת פריס' הוא מונח המבחין בין האמנים המקומיים הצרפתים הידועים בשל כולל האסכולה הצרפתית, לבין האמנים הזרים שחיו ויצרו בפריס בשלושת העשורים הראשונים של המאה העשרים. אמנים אלה נמשכו לבירת האמנות של התקופה כדי ללמוד בה ולחוות את אורח החיים המקומי שהזין את האמנות הצרפתית הגדולה. רבים מאמנים אלה היו יהודים, ומתוכם רבים באו ממזרח אירופה. אמני אסכולת פריס הושפעו במידה ניכרת מהזרמים האמנותיים הרווחים באותה תקופה כמו הפוביזם, הקוביזם והסוריאליזם, אך שלא כעמיתיהם הצרפתים, הם היו משוחררים יותר מכבלי מסורות באמנות, דבר שהקל עליהם לפתח סגנונות בעלי חותם אישי בולט. יחד עם זאת, תכונה משותפת האופיינית לרוב אמני אסכולת פריס היא דבקותם באקספרסיביות, בביטוי של נושאים רגשיים ושל אווירה או ראייה סובייקטיבית.