המזוודה שנשכחה ממצאים מחפירות ה' ד' קולט בשבטה נחשפים לראשונה

12321ממצאים מחפירות ה' ד' קולט בשבטה (1936-1933; 1938)

אוצרי התערוכה : ד"ר יותם טפר ופרופ' גיא בר-עוז 
פתיחת התערוכה : ינואר 2019

בינואר 1938 נשכחה בנמל חיפה מזוודה ובה ממצאים מהחפירות הארכאולוגיות בשבטה, וכן תמונות ומסמכים הנוגעים לפרויקט החפירות שנערכו באתר. בעל המזוודה היה האריס דאנסקומב קולט (1973-1901) – החופר של שבטה.

קולט לא בא מעולם לדרוש את המזוודה שנשכחה, היא לא נשלחה אליו ומאז שהועברה לירושלים לא פורסם תוכנה.

 בימים אלו נערכות בשבטה חפירות מטעם מכון זינמן לארכאולוגיה, שבאוניברסיטת חיפה, כחלק מפרויקט רחב העוסק בחקר התמוטטות החברה הביזנטית בנגב, במימון הקרן הלאומית למדע והקרן האירופית למדעים. במסגרת הפרויקט ביקשו החוקרים להתחקות אחר הפריטים הארכאולוגיים שאבדו וכאמור טרם פורסמו. במחקר שנערך בארכיון המנדטורי במוזיאון רוקפלר נמצאו כ־140 פריטים מחפירותיו של קולט, וסביר להניח שאלה היו במזוודה שנשכחה בנמל חיפה.

בין הממצאים שבמזוודה, המוצגים לראשונה בתערוכה, נמצא מגוון של תכשיטים, פריטי מתכת, אבן, זכוכית, חרס, כלי עץ, כלי עצם מעוטרים ושברי טייח צבעוני עליהם שרידי כתב. פריטים אלה התגלו במבנים פרטיים ומבני ציבור שחפר קולט בשבטה. כל הפריטים המוצגים בתערוכה לא היו מוכרים לקהילה המדעית, ועד היום לא הוצגו לקהל הרחב.

הממצאים בתערוכה הינם מהפריטים הבודדים שנותרו מחפירות קולט בשבטה. רוב החומר שנאסף בחפירות הוצא מהארץ, התפזר בעולם ורובו לא פורסם. חלק מהממצאים שנותרו בארץ נהרסו בשרפה מסתורית שפקדה את בית המשלחת בשבטה בשנת 1938, ימי המרד הערבי בארץ־ישראל.

חשיפת הממצאים שנתגלו במזוודה שנשכחה מהווה תוספת חשובה וייחודית לחקר האתר והארכאולוגיה של ארץ־ישראל. הסיפור הבלשי של מציאת המזוודה ושיוך הממצאים לחפירות קולט מצית את חדוות המחקר הארכאולוגי המשתלב היטב עם החפירות שהחוג והמכון לארכאולוגיה באוניברסיטת חיפה מקיימים בשנים האחרונות באתר.

קטלוג התערוכה המזוודה שנשכחה ממצאים מחפירות ה' ד' קולט בשבטה נחשפים לראשונה


 פוטו-ארכאולוגיה (66).JPGפרט מהתערוכה

ממצא מהמזודה,1 - יותם טפר.JPGפרט מהתערוכה


פוטו-ארכאולוגיה (8).JPGמתוך חלל התצוגה
  
פוטו-ארכאולוגיה (11).JPG

מתוך חלל התצוגה