האור ביצירתו של יהושע גרוסברד (1993)

אוצר: סנפורד שיימןהאור ביצירתו של יהושע גרוסברדהאור ביצירתו של יהושע גרוסברד

תערוכה זאת, שמציינת את יום השנה לפטירתו של יהושע גרוסברד, חלה עם שנת החמישים לציון נפילתו של גיטו וארשה.
יהושע גרוסברד היה יהודי שעזב את וארשה ארבע שנים לפני נפילת הגיטו. 
אלמלא עזב, הרוח והאור שהביא עמו לארץ ישראל היו אובדים. ב-1939 הגיע גרוסברד לחיפה, ועימו הביא רוח אוהבת ומעודנת שנגעה בכל אלה שבחרו לראותה.

רוחו היתה זו שהאירה את הארץ במשך 53 שנים, וממשיכה להאיר. מן הראוי הוא, שבשנה זו של זכרון גיטו וארשה, נזכור גם את יהושע גרוסברד, האור שהמשיך לחיות (מתוך קטלוג התערוכה).לקטלוג התערוכה- האור ביצירתו של יהושע גרוסברד 1900-1992 (1993)