סרטונים נושאיים

סרטון המוזיאוןסרטון המוזיאון
סרטון חשיפת הספינה ממעגן מיכאלסרטון חשיפת הספינה ממעגן מיכאל
סרטון מרכז הלמידה של המוזיאוןסרטון מרכז הלמידה של המוזיאון