מפגשים בלא פרידה

קטלוג התערוכה מפגשים בלא פרידה קרמיקה באמנות ובארכאולוגיהקטלוג התערוכה מפגשים בלא פרידה קרמיקה באמנות ובארכאולוגיה

שונית נטר־מרמלשטיין: פתח דבר
אירנה גורדון: מפגשים בלא פרידה: קרמיקה באמנות ובארכאולוגיה
עדי ארליך: הולך בתל ומעלה חרס בידו: הקרמיקה בארכאולוגיה

מחיר קטלוג: ₪50
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838