תצוגות ופריטים נבחרים מאוסף המוזיאון


תעשיות ומלאכות קדומותתעשיות ומלאכות קדומותפסלון המתאר אישה יולדתפסלון המתאר אישה יולדתפך חרספך חרסקופסת תמרוקים בדמות ברווז עם מכסהקופסת תמרוקים בדמות ברווז עם מכסה
תערוכה כלליתתערוכה כלליתמטמון ראשי אלות וגרזניםמטמון ראשי אלות וגרזניםפניקים בחוף הצפוני של ארץ ישראל בתקופת המקראפניקים בחוף הצפוני של ארץ ישראל בתקופת המקראריטון בדמות פרריטון בדמות פר
פסל אישה אוחזת תינוק בזרועותיהפסל אישה אוחזת תינוק בזרועותיההספינה העתיקה ממעגן מיכאלהספינה העתיקה ממעגן מיכאלהמרד הגדול בגלילהמרד הגדול בגלילאלף לילה ויום - תולדותיה של עכואלף לילה ויום - תולדותיה של עכו
לגין ייןלגין ייןכן פולחן מעוטר בדמויות נשים ערומות ופריםכן פולחן מעוטר בדמויות נשים ערומות ופרים