סיורים מודרכים עם עפרה רימון
חותמות שמיים-מערביים ומטבעות יהודיים
חותמות שמיים-מערביים מתקופת המקרא ומטבעות יהודיים
המרד הגדול בגלילהמרד הגדול בגלילחורשת האבן בשלהי ימי בית שניחורשת האבן בשלהי ימי בית שנימלאכת הרופאמלאכת הרופא

סיפורה של תמונה חלק א'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק א'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ב'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ב'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ג'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ג'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ד'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ד'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ה'- ג'וסף ישראלססיפורה של תמונה חלק ה'- ג'וסף ישראלס