מבוגרים, חברות וארגונים

  

מוזיאון הכט מזמין את הקהל לסדרת מפגשים הכוללת הדרכה בתערוכות המוזיאון תוך שילוב הופעת שחקן/ית ו/או מפגש עם חוקרים.

קבוצה בהדרכה במוזיאון ליד הפסיפס

תכנית א: מה בין ארכאולוגיה יבשתית לימית?

הכרות עם הארכאולוגיה הימית והיבשתית באמצעות התצוגות במוזיאון .

תכנית ב: תעשיות ומלאכות קדומות

מלאכת הרופא, מלאכת הכתב, חרושת המתכת, העץ והאבן, מלאכת הזכוכית ומלאכת הפסיפס.

תכנית ג: המרד הגדול בגליל

מפגש עם ממצאים מתקופת המרדבשנת 66/7המייצגים את האוכלוסייה היהודית ואת הצבא הרומי. הדרכה בשילוב הופעת שחקן.

תכנית ד: חולי ומרפא בימי קדם

הדרכה בתערוכה מלאכת הרופאבשילוב עם הופעת שחקן בדמות דיוסקורידס והכרות עם כלי הרופא ושיטות הריפוי הקדומות.

תכנית ה: אוסף האמנות והאספן

מבט על יצירות נבחרות באגף האמנות, והקשר שלהן אל האספן ד"ר ראובן הכט ז"ל – סוטין, מודליאני, מונה, ואן-גוך, ישראלס, שטרוק ואחרים. יושם דגש על הזרם האימפרסיוניסטי באמנות ועל אמנים יהודים מאסכולת פריז.