אלכסנדר בוגן - רישומים לשירים ביידיש

2אוצר התערוכה: סורין הלר
פתיחה: אוקטובר 2002 

בתערוכה זאת מוצגת יצירתו של אלכסנדר בוגן בישראל, והמרוחקת יותר מחמישים שנה מאז הארועים, והקשורה מבחינה איקונוגרפית ליצירה מתקופת השואה.
רישומיו של בוגן ובעיקר אלה המתארים את הפרטיזנים ביער ומלחמתם, הם עדות ממקור ראשון. הוא יוצר גלריה של דמויות, של טיפוסים, של סיטואציות של עם הנלחם על חייו, המהווים תשתית למיתוס של המרד והתקומה. 

בתערוכה מוצגים רישומים לשירים של שני משוררים אידיים, גבירטיג וסוצקבר. בוגן פרסם כבר בעבר (1997) את הרישומים המלווים את השירים של גבירטיג, אך הרישומים לשיריו של סוצקבר נעשו זה עתה, או ליתר דיוק - קובצו והותאמו לשירים לקראת התערוכה. שתי קבוצות הרישומים מייצגות את יצירתו של בוגן. אמנם מקצת הרישומים נעשו בחמש השנים האחרונות, אך מבחינת הנושא הם קשורים לתקופת השואה ומהווים מעין סגירת מעגל ביצירתו. כך מציגה התערוכה את הפן היותר גרפי ביצירתו של בוגן - יצירות המלוות שירה ופרוזה באידיש - המהווה אחד משני הצירים המרכזיים ביצירתו.

 

לקטלוג התערוכה                                                

5

  3                                                                         
 

                                                                 14