אלזה לסקר-שילר - משוררת מציירת

חבורת יהודים פראיים, ליתוגרפיה, אוסף מוזיאון הכטחבורת יהודים פראיים, ליתוגרפיה, אוסף מוזיאון הכטאוצרת: עירית שלמון
פתח דבר: עפרה רימון
פתיחה: מאי 2006

בתערוכה אותה אוצרת עירית שלמון, מוצגים זה בצד זה שירים מפרי עטה של אלזה לסקר־שילר וציורים שציירה כדי לאייר את יצירותיה שבכתב – פרוזה, מחזות ושירה (על הקשר בין כתב לתמונה ביצירתה ראו:
איטה שדלצקי, "כתב ותמונה – הדגשים עבריים אצל אלזה לסקר שילר", מסכת ג, 2005: 100-79). תערוכה זו מבליטה את הפן הפחות מוכר ביצירתה של אלזה לסקר־שילר – הציור.

אין ספק שציוריה של לסקר־שילר, המוגדרת בדרך כלל "משוררת", מבטאים אף הם את ייחודיותה. בתערוכה "אני ואני – רישומים – אלזה לסקר־שילר", שהוצגה בשנת 1997 בבית אנה טיכו בירושלים (ואחר־כך עברה למוזיאון מאנה־כץ בחיפה) ואף אותה אצרה עירית שלמון, הובלט גם כן פן לא מוכר זה של יצירתה. התערוכה הנוכחית, שמוצגות בה עבודות שלא הוצגו לפני כן, היא נדבך נוסף במאמץ, ששותפים לו גורמים שונים בארץ ובעולם, לשמר את זכרה ואת יצירתה של יוצרת מחוננת זו, שכל המתוודע אליה נשבה בקסמיה.


יוסוף ואחיו היקרים במקדש, ליתוגרפיה, אוסף מוזיאון הכטיוסוף ואחיו היקרים במקדש, ליתוגרפיה, אוסף מוזיאון הכטמהו סוד הקסם של יצירתה? את אחת התשובות נותנת המשוררת לאה גולדברג בספרה על אברהם בן־יצחק סונה (פגישה עם משורר, תל־אביב, 1988: 44-43): הלכנו לבית קפה זיכל. ומיד בכניסתנו ראיתי את אלזה לסקר־שילר יושבת אצל אחד השולחנות. בית הקפה היה כמעט ריק, היא ישבה במקומה הקבוע אפורה כעטלף, קטנה, אביונה, מכונסת בעצמה... העניות הנוראה הזאת, הבדידות המטורפת של המשוררת הגדולה. האם לא הייתי גם אני חייבת להיות דלה, גלמודה וכמעט מנודה כמוה, אילולא עשיתי שקר בנפשי כל הימים, אילולא חטאתי לאמת, לטוהר לשירה? הלוא היתה ישיבתה הנוראה הזאת סמל, לכל אותם החיים של אי־צדק, שחינו אנחנו, האחרים, הכותבים לעתים חרוזים מצלצלים?

יוסוף מפסל את אימו, ליתוגרפיה, אוסף מוזיאון הכטיוסוף מפסל את אימו, ליתוגרפיה, אוסף מוזיאון הכט

נראה אפוא כי נאמנותה של אלזה לסקר־שילר לאמת, לטוהר, לשירה היא שהולידה יצירת אמת והצמיחה בארץ ובעולם עמותות, ארכיונים ומקורות מידע (גם מקוונים) המשמרים את יצירתה, ונראה כי היא שגרמה ליוצרים מתחום הספרות, השירה והאמנות ליצור עמה ועם יצירתה שיח, בחייה ולאחר מותה. מבחר מיצירות אלה אנו מציגים בתערוכה . תודתנו לעירית שלמון אוצרת התערוכה, לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, למוזיאון ישראל, למוזיאון בר־דוד בקיבוץ ברעם, למוזיאון הפתוח בתפן, למשכן לאמנות ע"ש חיים אתר בעין חרוד ולאספנים הפרטיים שהשאילו מאוספיהם לתערוכה.

ראה אפוא כי נאמנותה של אלזה לסקר־שילר לאמת, לטוהר, לשירה היא שהולידה יצירת אמת והצמיחה בארץ ובעולם עמותות, ארכיונים ומקורות מידע (גם מקוונים) המשמרים את יצירתה, ונראה כי היא שגרמה ליוצרים מתחום הספרות, השירה והאמנות ליצור עמה ועם יצירתה שיח, בחייה ולאחר מותה. מבחר מיצירות אלה אנו מציגים בתערוכה.

תודתנו לעירית שלמון אוצרת התערוכה, לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, למוזיאון ישראל, למוזיאון בר־דוד בקיבוץ ברעם, למוזיאון הפתוח בתפן, למשכן לאמנות ע"ש חיים אתר בעין חרוד ולאספנים הפרטיים שהשאילו מאוספיהם לתערוכה.

 

לקטלוג התערוכה