"בבואת נפשו" – מקס ליברמן, עבודות על נייר (2007)

"בבואת נפשו" - מקס ליברמן, עבודות על נייר"בבואת נפשו" - מקס ליברמן, עבודות על נייר

עופרה רימון: פתח דבר (הצג)

סורין הלר: מקרה ליברמן

מחיר קטלוג: 40 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה