בין אתוס למיתוס - יונתן גולד | אסי משולם (2015)

בין אתוס למיתוס - יונתן גולד | אסי משולםבין אתוס למיתוס - יונתן גולד | אסי משולם

עפרה גורי-רימון: פתח דבר
סורין הלר: בין אתוס למיתוס
יונתן גולד - ציונים ביוגרפיים
אסי משולם - ציונים ביוגרפיים

מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה