מדידה ושקילה בימי קדם

duckweightsמשקולות דמויות ברווזים עשויים אבן, מספוטמיה, האלף הראשון לפסה"נ

אוצרת התערוכה: עפרה רימון

פתיחת התערוכה: דצמבר 2000

פתח דבר: עפרה רימון

מניין החודשים והימים האחרונים של המאה העשרים, שציינו את המעבר מהאלף השני לאלף השלישי, העסיק מיליוני בני אדם על פני תבל ואף לווה בהתרגשות מרובה. מדידת זמן זו שימשה עבורנו השראה לתערוכה:

מדידה ושקילה בימי קדם. הצורך במערכת מוסכמת של מידות לשקילה ולמדידה של כמויות, מרחקים, שטחים וזמן, הוא אחד הצרכים הבסיסיים של כל חברה אנושית. ואכן, כבר בימי קדם פיתח האדם אמצעים ויחידות מדידה. כאמצעי המדידה הקדומים ביותר שימשו אברי גופו של האדם, משום כך מונחי המידה הקדומים, שחלקם בשימוש גם בימינו, ניתנו בהשראת שמות אברי גוף האדם. מידות נקבעו גם בהשראת פעולות הקשורות בשגרת חייו של האדם והיחידות נקראו על שם פעולות שביצע או כלים שבהם השתמש. במרוצת הזמן שוכללו והתפתחו יחידות המידה הקדומות ונקבעו להן ערכים ויחסים מוחלטים ומדויקים. המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי של יחידות אלה מבוסס הן על מקורות ספרותיים קדומים והן על הממצאים הארכיאולוגיים. קביעת ערכיהן המוחלטים של היחידות כרוך בקשיים, שנובעים, בין השאר מכך ששמן של יחידות השקילה והמדידה נשמר לאורך תקופות ממושכות אך הערכים השתנו מתקופה לתקופה וממקום למקום. התערוכה מקיפה תחומים שונים של מדידה: מדידת זמן, מדידת משקל, נפח ואורך. את נושא מדידת הזמן מייצגים שעוני שמש וכתובות המייצגות שיטות מניין שנים ולוחות שנה קדומים. את מדידת הנפח, שהייתה המדידה השכיחה ביותר במסגרת  הפעילות המסחרית, מייצגים כלי קיבול, אשר שימשו למדידת יבש ונוזל, וכן כתובות המעידות על מידות נפח. הממצא המעניין ביותר, המייצג את תחום מדידת האורך, הוא מוט ברזל מהתקופה הביזנטית (התגלה בשלומי שבגליל), ששימש למדידת קרקעות לצורך מיסוי. אורכו, 2.59 מ', מייצג חמש אמות רומיות. על־פי תקן ששימש במזרח ובמצרים. את נושא השקילה, רחב ההיקף, מייצגים מאזניים מטיפוסים שונים ומבחר עשיר של משקולות, שהיו נהוגות בארץ־ישראל ובארצות השכנות, למן התקופות הקדומות ועד לשלהי התקופה האיסלאמית הקדומה. מכיוון שבדורנו היינו עדים למעבר איטי,  כרוך בקשיים לא מעטים, משיטת השקילה העות'מאנית לשיטת השקילה המטרית, בחרנו לשלב גם נושא זה בתערוכה. בעצם ההתייחסות לסוגייה זו, אנו סוגרים מעגל, שראשיתו לפני אלפי שנים בשיטות השקילה, שהיו מקובלות בקרב עמים ותרבויות באזורנו, וסיומו בשיטה המטרית, שיושמה כאן ביוזמת שלטונות המנדט הבריטי. היות שהחשיפה של שרידי הבנייה היא במוקד עבודת השדה של הארכיאולוג, מוקדש מדור מיוחד בתערוכה למדידה באדריכלות הקדומה. המדידה בעבודת השדה של הארכיאולוג היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה, שכן היא מאפשרת לו לתעד את ממצאיו, ומהווה בסיס לפרסום המדעי של החפירה. משום כך החלטנו לשלב גם תחום זה בתערוכה, ועל־ידי כך להפגיש את המבקר בתערוכה עם המדידה המלווה את עבודת הארכאולוג, על היבטיה השונים.

לקטלוג התערוכה מדידה ושקילה בימי קדם

bronzeweightsמשקולות בדמויות בעלי-חיים עשויות מברונזה ואבן, אלף שני-ראשון לפסה"נ

cilinderweightsמשקולות פליז התקופה העות'מאנית