חכמת העצמות העתיקות

חכמת העצמות העתיקותחכמת העצמות העתיקות

המחקר הארכאו-זואולוגי
עפרה גורי-רימון
: פתח דבר

גיא בר-עוז, ליאור וייסברוד, רועי שפיר: המחקר הארכאו-זואולוגי

בקר, כלבים, סוסים, עופות, דגים, נחשים ולטאות, רכיכות, 

חיפושית, מכרסמים, כלי עצם, קרניים, ביצים, אסטרגלים,

אריות ונמרים, עצמות עז וכבש.


מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-824030
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838