מוזיאון ראובן ועדית הכט

תצוגות וחפצים נבחרים

עפרה גורי-רימון

מוזיאון ראובן ועדית הכטמוזיאון ראובן ועדית הכט

-פתח דבר
-לוח כרונולוגי
-ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל
-התקופה הכלקוליתית
-התקופה הכנענית הקדומה
-התקופה הכנענית התיכונה 1
-התקופה הכנענית התיכונה 2
-התקופה הכנענית המאוחרת
-התקופה הישראלית (הברזל) הקדומה
-התקופה הישראלית (הברזל) המאוחרת
-התקופה הפרסית
-התקופה ההלניסטית
-התקופה הרומית הקדומה
-התקופה הרומית המאוחרת
-התקופה הביזנטית

אוספים נבחרים
-משקלות
-חותמות שמיים מערביים
-מטבעות

פניקים בחוף הצפוני של ארץ-ישראל
מלאכות ותעשיות קדומות

אוסף האמנות

מחיר קטלוג: 60 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308 
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838