נתן גרונצוייג

נולד בקרקוב, פולין , (1880-1943)

 נתן גרונצוייג, טבע דומם עם קנקן קפה, שמן על בד, 46x27 נתן גרונצוייג, טבע דומם עם קנקן קפה, שמן על בד, 46x27נתן גרונצוייג הגיע לפריס לפני מלחמת העולם הראשונה. היה קשור לאמני 'אסכולת פריס', ואחדים מציוריו משקפים את הסגנונות הרווחים בקרב קבוצה זו. אולם הוא גם פיתח סגנון אישי מובהק - פיגורטיבי ומדוייק, תוך תשומת לב רבה לפרטים מאפיינים. גרונצוייג הציג את עבודותיו ב'סלון הבלתי תלויים' וב'סלון הטיולרי'. הוא נשלח לגרמניה ומצא את מותו במחנה ריכוז ב-1943.