ז'אק גוטקו (יענקלה גוטקובסקי)

נולד באודסה, אוקראינה, (1900-?)

 ז'אק גוטקו (יענקלה גוטקובסקי) הפרחים, 1931, שמן על בד, 41x34 ז'אק גוטקו (יענקלה גוטקובסקי) הפרחים, 1931, שמן על בד, 41x34גוטקו הגיע עם הוריו לפריס כשהיה בן חמש, שם התחנך, ולימים למד באקול דה בוזאר. גוטקו עבד בתחילה כארכיטקט, לאחר מכן כמעצב תפאורות לסרטים, ורק בשלב מאוחר יותר החליט להקדיש את עצמו לציור - במיוחד צבעי מים ופסטל. גוטקו הציג ב"סלון הסתיו", בגלריית זק, ותערוכת יחיד של עבודותיו, שנערכה בגלריית ז'אן קאסטל ב-1939 הוכתרה בהצלחה ועוררה הדים, אך למרבה הצער, הייתה תערוכתו האחרונה.ז'אק גוטקו נעצר ב-1942 ונכלא במחנה הריכוז בקומפיין. הוא צייר ורשם שם את מראות המחנה, כשגדרות תיל ומגדלי שמירה חוזרים ומופיעים בהם ותוחמים את ההתרחשות. ב-1943 נשלח גוטקו למחנה הריכז בדראנסי ומשם למחנה השמדה.