ברלין אברהם

נולד בניזשין, אוקראינה, (1894-?)

ברלין אברהם היציאה, שמן על בד, 50x61ברלין אברהם היציאה, שמן על בד, 50x61אברהם ברלין הגיע לפריס ולמד באקול דה בוזאר. צייר בעיקר את מראות פריס והציג את עבודותיו ב"סלון הסתיו", ב"סלון הטיולרי" ובגלריית פול אפל.