אנרי (חיים) אפשטיין

נולד בלודז', פולין, (1891-?)

אנרי (חיים) אפשטיין, אישה צעירה, שמן על בד, 46x33אנרי (חיים) אפשטיין, אישה צעירה, שמן על בד, 46x33אנרי אפשטיין החל לצייר בעיר מגוריו, לודז', בסדנא משותפת לציירים היהודים בעיר, ולימים נסע ללמוד באקדמיה לאמנות במינכן. השתקע בפריס ב1931-, גר במושבת האמנים 'לה רוש' (הכוורת) ולמד באקדמיה לאמנות לה גראנד שומייר. הוא התיידד עם אוטרילו, פגש אמנים רבים והיה מעורב מאוד בשיח האמנותי של התקופה. הוא היה גם קרוב לאמנים היהודים הרבים שחיו בפריס והרבה לדון עמם בסוגיות של אמנות יהודית ואמנות בכלל.

עבודתו של אפשטיין עוסקת בנופים, איכרים ודייגים בעבודתם, תמונות פנים, דיוקנאות ועירום, מצוירים במכחול עשיר ורב חיות, סגנון שמאפיין רבים מאמני 'אסכולת פריס'. אפשטיין הציג את עבודותיו ב'סלון הסתיו' וב'סלון הטיולרי'.

אנרי אפשטיין נכלא במחנה הריכוז בדראנסי ב1944- ומשם נשלח לאושוויץ.

תערוכה רטרוספקטיבית של עבודותיו הוצגה בפריס ב1946- ומבקר האמנות וולדמר ז'ורז' הוציא לאור מונוגרף על עבודותיו ב-Editions Triangle.