בתי־בד מחורבת קסטרא התקופה הביזנטית

 ממ.jpgבתי-בד מחורבת קסטרא התקופה הביזנטית, מאות ד-ז לספירה

בתי בד מחורבת קסטרא התקופה הביזנטית, מאות ד־ז לסה"נ

חורבת קסטרא, במבואות הדרומיים של חיפה, נמצאה על התוואי בו תוכננה מנהרת הכרמל. משום כך, נערכו באתר חפירות הצלה, על־ידי רשות העתיקות, בין השנים 1993־1997. 

באתר נתגלתה עיר מהתקופה הרומית-ביזנטית, שכלכלתה התבססה על ייצור יין ושמן זית בכמויות גדולות, כפי שמעידים 7 בתי-בד ו־11 גתות. בשנת 1997 הועברו שניים מבתי-הבד לאתר 'דרך הדורות' שבפארק הכרמל, על-ידי תחום השימור שברשות העתיקות.בית בד מחורבת קסטראבית בד מחורבת קסטרא
הפקת השמן

שמן הזית הופק בשני שלבים: ריסוק הזיתים וכבישת רסק הזיתים. לצורך פעולות אלה נבנו שני מתקנים:
1) מתקן הריסוק המורכב מאגן ומאבן ריסוק.
2) מתקן כבישה מסוג מכבש קורה ומשקולות.מתקן הכבישה, בית בד מחורבת קסטראמתקן הכבישה, בית בד מחורבת קסטרא

מתקן הכבישה
 

על־ידי סיבוב הכננת מתקצר החבל ומתלפף על הכננת, המשקולות מתרוממות והקורה יורדת. נוצר לחץ על הזיתים המרוסקים שבעקלים, ונוזל הפרי שהכיל חומרים יבשים, מים ושמן, נאגר בבור האיסוף. מים חמים, שהוזרמו לבור האיסוף, זירזו את הצפת השמן על פני המים. שמן זה נאסף בעזרת כלים.