אסמים לאחסון תבואה

אסמים לאחסון תבואה ממצודה ישראלית בנגבאסמים לאחסון תבואה ממצודה ישראלית בנגב
אסמים לאחסון תבואה ממצודה ישראלית בנגב התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 800־700 לפסה"נ

בנגב, סמוך לצומת דרכים חשוב, נחשפו מצודות אחדות, שנבנו זו על גבי זו במרוצת התקופה הישראלית (1000־600 לפסה"נ).
ארבעת האסמים שהועברו לאתר "דרך הדורות", נמצאו מחוץ למצודה שנבנתה בימי עוזיהו (המאה ה־ח' לפסה"נ).