חווה חקלאית מרמת מטרד

חווהחקלאית.jpgחווה חקלאית ומבני המגורים בתחומה מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל) 1000–900 לפני הספירה בקירוב


חווה חקלאית ומבני המגורים בתחומה מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 1000־900 לפסה"נ

בית החווה והמבנים הצמודים אליה הועברו ל'דרך הדורות' מאתר שדה התעופה של רמת מטרד שבהר הנגב. החווה כוללת מספר מבנים צמודים, שנתגלו בחפירות משני צדי ואדי ברמת מטרד.

בית ישראלי2.jpgבית ישראלי מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל) 900-1000 לפני הספירה

בית ישראלי מרמת מטרד 

בית החווה דומה לבתים מטיפוס 'בית ארבעת המרחבים', שנבנו בתקופת המקרא בכל רחבי הארץ. המרחב האמצעי הוא חצר מרכזית פתוחה, ממנה נכנסו לשני מרחבים צדדים ואל מרחב אחורי רוחבי.  המרחב האחורי היה כנראה החדר העיקרי של הבית ושימש חדר שינה. ואילו בחדרים הצדדיים וכן בחצרות שמסביב לבית, עשו מלאכות שונות הקשורות בטיפול בתוצרת החקלאית: כתישה, אפייה, בישול, אריגה, טווייה, אגירה וכדומה.
מבני מגורים בתחום החווה החקלאית ברמת מטרד (הר הנגב), התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 1000–900 לפני הספירה בקירובמבני מגורים בתחום החווה החקלאית ברמת מטרד (הר הנגב), התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 1000–900 לפני הספירה בקירוב

מבני מגורים בתחום החווה החקלאית


בית המגורים מורכב משני חדרים ובחזיתו חצר. בחצר מתקן מעוגל הצמוד לקירות הבית, ששימש כנראה אזור בישול. מדרום, בחלקו האחורי של הבית, צמודים לקיר שני מתקנים ששימשו בית מלאכה או מחסן לכלי עבודה. מסד הבית בנוי אבן, חלקיו העליונים היו כנראה עשויים יריעות בד ועור וכתקרה שימשו ענפי עצים.


ביתמגוריםישראלי.jpgבית מגורים ישראלי מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל) 1000-900 לפני הספירה

בית מגורים ישראלי מרמת מטרד 

בית המגורים מורכב משני חדרים ובחזיתו חצר. בחצר מתקן מעוגל הצמוד לקירות הבית, ששימש כנראה אזור בישול. מדרום, בחלקו האחורי של הבית, צמודים לקיר שני מתקנים ששימשו בית מלאכה או מחסן לכלי עבודה. מסד הבית בנוי אבן, חלקיו העליונים היו כנראה עשויים יריעות בד ועור וכתקרה שימשו ענפי עצים.