מטבעות היהודים

מטמון שקלים מימי מלחמת היהודים ברומאים 70־66 לסה"נמטמון שקלים מימי מלחמת היהודים ברומאים 66־70 לסה"נאוסף המטבעות הוא אחד המרכיבים החשובים באוסף הכט.
האוסף כולל מטבעות שנטבעו בידי השליטים היהודים בימי בית שני, החל מימי פחוות יהד הפרסית (באמצע המאה הד' לפסה"נ בקירוב) וכלה במטבעות בר־כוכבא (132־135 לסה"נ). מרשימים במיוחד הם השקלים וחצאי השקלים מימי המרד הגדול, והסלעים והדינרים שהוטבעו בימי מלחמת בר־כוכבא. מטבעות אלה עוטרו בדגמים נפוצים באמנות היהודית, כגון רימונים, אשכול ענבים, גביעים וכלי נגינה. 


אוסף המטבעות כולל את האוסף הגדול והחשוב ביותר של דיוקנאות שליטים יהודיים מתקופת בית שני. על מטבעות אלה מוטבעים דיוקנאות של שליטים מבית הורודוס ובראשם המטבעות המרשימים הנושאים את דיוקן אגריפס הראשון. 

באוסף השלמות מעניינות של מטבעות לא יהודיים, אך הנוגעים להיסטוריה היהודית, כגון מטבעות "יהודה השבויה", שטבעו הרומאים לאחר שהחריבו את ירושלים בשנת 70 לספירה.

 

 מטבע יהודי שהוטבע בירושלים עבור פחוות יהד (יהודה), התקופה הפרסית, מאה ד' לפנה"ס מטבע יהודי שהוטבע בירושלים עבור פחוות יהד (יהודה), התקופה הפרסית, מאה ד' לפסה"נשקל כסף משנת 66/7 לסה"נ, פנים: גביע וכתובת עברית: 'שקל ישראל', מעל הגביע תאריך: שנה א' (שנה א' לעצמאות)שקל כסף משנת 66/7 לסה"נ, פנים: גביע וכתובת עברית: 'שקל ישראל', מעל הגביע תאריך: שנה א' (שנה א' לעצמאות)

מטבע 'יהודה השבויה' ססטרטיוס ברונזה, הוטבע ברומא ב־71 לסה"נ. גב: אישה אבלה יושבת ליד עץ תמר, משמאל שבוי יהודי, זרועותיו קשורות מאחורי גבומטבע 'יהודה השבויה', ססטרטיוס ברונזה, הוטבע ברומא ב־71 לסה"נ. גב: אישה אבלה יושבת ליד עץ תמר, משמאל שבוי יהודי, זרועותיו קשורות מאחורי גבו

 דיוקן אגריפס הראשון עוטר נזר ומסביב כתובת יוונית ברונזה הוטבע בקיסריה בשנת 43 לסה"נדיוקן אגריפס הראשון עוטר נזר ומסביב כתובת יוונית, ברונזה, הוטבע בקיסריה בשנת 43 לסה"נ