מצרים

קמע בדמות 'עין הורוס', פאיאנס, שושלת כ"טקמע בדמות 'עין הורוס', פאיאנס, שושלת כ"טבמצרים המבודדת, המוקפת מדבריות ממזרחה וממערבה וים בצפונה, נוצרה תרבות מפוארת ומפותחת. ניתן לשער שעושרו של הנילוס ושפעת היבולים הביאו לשגשוג תרבותי בארץ זו במשך למעלה משלשת אלפים שנה.


המחקר הארכאולוגי של מצרים החל כבר לפני מאתיים שנה ותוצאותיו מאירות את עברה המפואר. מצרים קשורה לכמה פרשיות נכבדות בתולדות ארץ-ישראל ועם ישראל, והממצאים שנתגלו בה הם על כן אמצעי חשוב להבנת הארכאולוגיה של תקופת המקרא.

 

חיקוי לכלי קנופי בדמות בבון עם כתובת מצרית 'אמטי' (שם פרטי), עץ, השושלת המאוחרתחיקוי לכלי קנופי בדמות בבון עם כתובת מצרית 'אמטי' (שם פרטי), עץ, השושלת המאוחרת

חתול, עץ חלול, שושלת כ"וחתול, עץ חלול, שושלת כ"ותבליט צבוע ועליו כתובת MES (ילד),  אבן גיר מצרים, קבר בדיר אל-מדינה, שושלת י"טתבליט צבוע ועליו כתובת MES (ילד), אבן גיר מצרים, קבר בדיר אל-מדינה, שושלת י"ט