משחקים וצעצועים

תרנגול חרס, צעצוע גרירה, קבר במע'אר א-שריף (בשרון) מאות א-ה לספירה, באדיבות רשות העתיקותתרנגול חרס, צעצוע גרירה, קבר במע'אר א-שריף (בשרון) מאות א-ה לספירה, באדיבות רשות העתיקות

הממצא הארכאולוגי והמקורות הכתובים מעידים כי בתרבות הפנאי של מבוגרים וילדים בעולם העתיק היה מקום נכבד למשחקים ולשעשועים מסוגים שונים. מבוגרים וילדים נהנו ממשחקים והשתעשעו בתחרויות ספורט, משחק בחיות מחמד, מחול שירה ונגינה בכלים שונים. צעצועי הילדים כללו בובות (השונות בצורתן מאלילות פריון), חפצי יום־יום זעירים, דמויות זעירות של בעלי־חיים, צעצועים על גלגלים ועוד. 

 

משחקי לוח היו בין המשחקים הקדומים ביותר והמקובלים ביותר בעולם העתיק. על תפוצתם הרבה מעידים לוחות משחק, אבני משחק, קוביות, אסימונים וחפצים אחרים ששמשו כאבני משחק, כגון אסטרגלים, עצמות אחרות ומקלות, שהתגלו בחפירות ארכאולוגיות ברחבי המזרח הקדום.

יש לציין כי לא תמיד אפשר לקבוע בוודאות אם חפץ מסוים שימש כצעצוע או כחפץ פולחני, שימושי, או אחר.

 

מודל כרכרה עשויי חרס, קפריסין, התקופה הכנענית (הברונזה) המאוחרתמודל כרכרה עשויי חרס, קפריסין, התקופה הכנענית (הברונזה) המאוחרת

לוח משחק מאבן גיר קשה ועליו אבני משחק עשויות מעצמות דגלוח משחק מאבן גיר קשה ועליו אבני משחק עשויות מעצמות דג. עתלית, מאה י"ג לספירה. באדיבות רשות העתיקות.