מכמנים 25

הנבטים בנגב


חיים בן דוד: דרכים נבטיות בעבר הירדן
יוסף פטריך: בחינה מחודשת של שני המסעות הצבאיים של אנטיגונוס מונופתלמוס נגד הנבטים (312 לפסה"נ)
שמעון דר: הזיקה בין הנבטים ליטורים
רחל ברקאי: סוף טביעת המטבעות הנבטיים: מאפיינים ותמורות
רנטה רוזנטל־הגינבוטום: אוצר נשכח: הסודות של המטמון מממשית
יגאל סתרי: חפצי העץ מאתרים לאורך דרך הבשמים בנגב
נעמה סוקניק, זהר עמר ודוד אילוז: זיהוי הצבענים באריגי מויאת עואד
רנטה רוזנטל־הגינבוטם: סקר של מזבחות קרניים מהתקופה הרומית

תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:
טלי אריקסון־גיני ויגאל ישראל: גילוים לאורך דרך הבשמים
אורית שמיר: מוצרי קליעה וחבלים מאתרים נבטיים לאורך דרכי הבשמים
זרזה פרידמן: עסקי הימאות של הנבטים
עדה ירדני: כתובת נבטית על שבר של כלי בזלת באוסף מוזיאון הכט