מכמנים 23

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון


ורנר אק וחנה כותן: השתקפותו של מרד בר כוכבא בדיפלומה של חייל רומי ששירת ביהודה/סוריה פלסטינה

עפרה רימון: גלוסקמות אבן באוסף מוזיאון הכט וסוגיית מנהג הקבורה בגלוסקמות  הצג
שרונית פליסטרנט־סחייק: פסל אריה באוסף מוזיאון הכט

לי־היא חבס: תליון זכוכית מעוטר בעקידת יצחק באוסף מוזיאון הכט
תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:

דפנא צוקרמן: מיכל ביצת יען באוסף מוזיאון הכט סם ר' וולף: אמפורות עם ידיות סל במוזיאון הכט

רנטה רוזנטל־הגינבוטום: חרס וגבס באוסף מוזיאון הכט

לאה די סגני: הערה לכתובת הרמס באוסף מוזיאון הכט

תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית