מכמנים 21

חפצים נבחרים מאוסף המוזיאון


עירית ציפר: פך קפריסאי נדיר באוסף מוזיאון הכט

רון בארי: מסננות חרס כנעניות מתקופת הברונזה התיכונה 2 והברונזה המאוחרת היבטים כרונולוגיים, גאוגרפיים ותפקודיים

אורית פלג־ברקת: שולחן אבן משלהי ימי בית שני באוסף מוזיאון הכט

עדה ירדני: כתובת נבטית על שבר של כלי בזלת באוסף מוזיאון הכט

לי-היא חבס: עמוד סורג באוסף מוזיאון הכט

אברהם רונן: האתרים הפרהיסטוריים בכרמל ותפוצתם

איתמר טקסל: כלי חרס ייחודי מימי הביניים(?) שנתגלה על קרקעית הים התיכון מול חופי ישראל

יעקב כהנוב: הספינה ממעגן מיכאל מוצגת שוב

מאיר מלול: סיכות רכיסה לבגדים ממסופוטמיה הקדומה – שימושיהן הסמליים והמשפטיים
תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:

רנטה רוזנטל־הגינבוטום: סקר מזבחות קרניים מהתקופה הרומית

לאה די סגני: שלושה קמעות נושאי כתובות באוסף מוזיאון הכט