מכמנים 20

חידושים בחקר בתי הכנסת


רוני רייך: מאה שנה לפועלם של היינריך קוהל וקרל וצינגר לחקר בתי הכנסת הקדומים הצג

אהוד נצר: בית הכנסת מימי החשמונאים ביריחו

דוד עמית: בתי כנסת כפריים מימי בית שני

מרדכי אביעם: החפירה והמחקר של בתי הכנסת העתיקים בבירעם

גדעון פרסטר: האומנם מהפכה בתיארוך בתי כנסת בגליל?

חיים בן דוד: חידושים במחקר בתי הכנסת בגולן

יהושע דריי אילנה גונן וחיים בן דוד: ההיבט הטכנולוגי של חפירות בית הכנסת באֻם אל-קנאטר

זאב וייס: גלגל המזלות ומשמעותו בפסיפסי בתי הכנסת העתיקים

תקציר בעברית של המאמר באנגלית:

* ג'ודי מגנס תיארוך בית הכנסת בכורזים

* תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית