מכמנים 19

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון


אפרים שטרן: צלמיות חרס פניקיות באוסף מוזיאון הכט

תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:

וולפגנג צביקל: מקטרים מתקופת הברזל באוסף מוזיאון הכט

אלה קושניר-שטיין: שתי משקולות הלניסטיות מפניקיה באוסף מוזיאון הכט

רות א' גקסון-טל: כלים וחפצי מזכוכית, עשויים על לבה, על מוט וביציקה באוסף מוזיאון הכט

רנטה רוזנטל-הגינבוטום: מראות עופרת