מכמנים 17

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון


עירית צופר: הפרש-הקשת בחותם גליל באוסף מוזיאון הכט

חנן אשל: לזיהויים של שני קטעי מגילות באוסף מוזיאון הכט

אבנר רבן ויעקב כהנוב: דגמי חרס של כלי שיט פניקיים באוסף מוזיאון הכט

אבנר רבן: נספח: חמישה דגמי סירות מחפירות תל עכו

עפרה גורי-רימון: פסל אבן בדמות איל רובץ באוסף מוזיאון הכט - כלי כתישה או אבן משקל?

תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:

מיכאל הלצר: שלושה חותמות כתובים באוסף מוזיאון הכט

רוברט דויטש: חותמו האישי וטביעת חותמו של 'כושי (בן) טובא'

נאוה פניץ-כהן: מתלה קיר קפריסאי באוסף מוזיאון הכט

סוניה קלינגר: אמפורה אטית שחורת-דמויות באוסף מוזיאון הכט

ריקי גרשט: טורסו בזלת עוטה שריון מהתקופה הרומית באוסף מוזיאון הכט