מכמנים 16

תעשיות ומלאכות קדומות


רינה טלגם: היבטים טכניים של מלאכת הפסיפס

איתן איילון ויהושע דריי: בתי מלאכה לכלי עץ בקיסריה

גדעון הדס: חרושת העץ בימי הבית השני לאור הממצא בעין-גדי

אבי ששון: יצור סיד בכרמל - הממצא הארכיאולוגי

אורן טל, יגאל טפר, יותם טפר ואלכסנדר פאנטאלקין: מתקן קולומבריום ברחובות פרוד: מקרה מבחן לזמנם של מתקני הקולומבריה בגליל?

רבקה גרשט: אימפריאלי, לוקאלי ופרובינציאלי - הגדרתם וביטוים בפיסול הרומי שנתגלה בארץ ישראל

תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:

יעל גורין-רוזן: תעשיית הזכוכית הקדומה בארץ-ישראל

אורית שמיר: ייצור אריגים בארץ-ישראל

רנטה רוזנטל-הגינבוטום: ריקוע על גבי ליבה, היבט טכנולוגי של תכשיטים נבטיים