מכמנים 15

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון


יוסף נוה: שתי מצבות קבר מצוער מאוסף מוזיאון הכט - הכתובות הארמיות

חנה כותן ויונתן פרייס: מצבת קבר דו-לשונית מצוער מאוסף מוזיאון הכט - הכתובת היוונית

נילי שופק והלמוט פיטץ: הממצאים מתקופת עמארנה מאוסף מוזיאון הכט

עזריאל זיגלמן: קסטרא או פורפיריון?

תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:

אנדרי למר: מצבות קבורה פניקיות מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)

מיכאל הלצר: 'רב' בערים פניקיות-פוניות ובממלכת ישראל (אנגלית)

אנדרי למר: לוח ארמי מהמאה השביעית לפנה"ס מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)
פרננד דה-קרי: צלמית מהתקופה הכלקוליתית מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)

הנס גונטר בוכהולץ: כלי ברונזה מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)