מכמנים 14

ציורי הקיר הקדומים שהתגלו בארץ-ישראל


עמוס קלונר: ציורי קיר מהתקופה ההלניסטית במערות הקבורה במרשה

סילביה רוזנברג: עיטורי הקיר בארמונותיו של הורדוס ביריחו ובמצדה

נעמי פורת ושמעון אילני: הרכב פיגמנטים מארמונות הורדוס ביריחו ובמצדה

גדעון פרסטר: ציורי הקיר במצדה

יוסף פורת: הציורים על קיר ההגבהה ב"אמפיתיאטרון" של הורדוס בקיסריה

טלילה מיכאלי: התכנית הציורית של הקבר הרומי במגדל אשקלון

תקציר בעברית של המאמר באנגלית:

אירינה סגל ונעמי פורת: הרכב פיגמנטים מעכו ההלניסטית (אנגלית)