מכמנים 13

חולי ומרפא בימי קדם


אפרים דוד: מעמדם של הרופאים ביוון הקלאסית

רבקה גרשט: איסיס וסרפיס - אלי הרפואה

אסי אלברט סיקורל ושיפרה שוורץ: בעיות הגמגום בעת העתיקה - שלושה סיפורי מקרה

ערן דולב: הערות לנושא: הרפואה הצבאית באימפריה הביזנטית

משה פיינסוד: חבלות ראש בתנ"ך

אסתי דבורז'צקי: זיהום אוויר ובריאות הציבור בימי בית שני, המשנה והתלמוד

גבי מזור ורחל בר-נתן: היגיינת הציבור ובתי המרחץ הציבוריים בניסה-סקיתופוליס

עפרה גורי-רימון: סכין מנתחים מהודר מהתקופה הרומית, מאוסף מוזיאון הכט שבאוניברסיטת חיפה

:תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית

(מנחם לוז: הרפואה העתיקה והפילוסופיה - שני מקצועות תאומים (אנגלית

(יוליה אוסטינובה: שיגעון מרפא שיגעון: הקוריבנטים ביוון (אנגלית

(ברוך ארנסבורג: פתולוגיה ודמוגרפיה בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית (אנגלית

(ג'ו זיאס: בריאות וריפוי בארץ-ישראל מנקודת מבט פליאופתולוגית (אנגלית

(מיכאל הלצר: חילופי מידע רפואי במזרח הקדום (אנגלית

(ארנסט קינזל: מכשירי רפואה מהתקופה רומית על פי הממצאים הארכיאולוגיים (אנגלית