מכמנים 12

לאומים וקבוצות אתניות


בנימין זאס: חותמות כתובים וייחוסם לעמי ארץ-ישראל ועבר הירדן

יצחק בית-אריה: אדומים ביהודה בסוף ימי הבית הראשון

שמעון דר: תרבותם החומרית של היטורים

:תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית

רן צדוק: האופי האתני-לשוני של האוכלוסייה דוברת השמית (למעט יהודים ושומרונים) של לבנון, ארץ-ישראל ואזורים שכנים בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית - סקירה טרומית (אנגלית)

(איילת גלבוע: הערות על כלי חרס פלשתיים במוזיאון הכט (אנגלית

(מיכאל הלצר: משקולת ועליה כתובת בארמית קדומה מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית