מכמנים 11

התרבות הפניקית


אפרים שטרן: על ראשית התפשטותם של הפניקים לאורך חופיה הצפוניים של ארץ-ישראל

משה ו' פראוסניץ: הסטרטיגרפיה והטיפולוגיה הקראמית של בתי-הקברות מראשית תקופת הברזל באכזיב

זאב הרצוג: ההתיישבות הפניקית בתל מיכל: דיון בבעיית הזיהוי של קבוצות אתניות-לאומיות על סמך הממצא הארכיאולוגי

:תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית

(אבנר רבן: הנמלים הפניקייים בלבנט (אנגלית

(מיכאל הלצר: לעניין מוצא הענבר הארכיאולוגי של האגן המזרחי של הים התיכון (אנגלית

(כריזטוף אולינגר: חותם אחאב, מלך ישראל? (אנגלית

(דיטהלם קונרד: שני ראשי צלמיות ומקבילותיהן (אנגלית