מכמנים 10

סופרים, בתי-ספר וספריות בעת העתיקה

 


הקדמה
משה ויינפלד: הסופרים-החכמים בתקופת המקרא

אליעזר (אד) גרינשטיין: מורשת הספרות הכנענית בכתבי הסופרים העברים

נילי שצ'ופק: דמות האדם החיובי ודמות האדם השלילי בכתבי בתי-הספר המצוריים ובספרות החכמה המקראית

דוד גולן: תלמידים, מורים ושכרם בתקופה ההלניסטית

מנחם הרן: ספריות בעת העתיקה וראשיתן אצל היהודים

מנחם לוז: המסורת האנציקלופדית של אלכסנדריה וספריותיה