מכמנים 9

השפעות גומלין של עמים ותרבויות במזרח הקדום

 
משה ויינפלד: הסופרים-החכמים בתקופת המקרא
אליעזר (אד) גרינשטיין: מורשת הספרות הכנענית בכתבי הסופרים העברים
נילי שצ'ופק: דמות האדם החיובי ודמות האדם השלילי בכתבי בתי-הספר המצויים ובספרות החכמה המקראית
דוד גולן: תלמידים, מורים ושכרם בתקופה ההלניסטית
מנחם הרן: ספרויות בעת העתיקה וראשיתן אצל היהודים
מנחם לוז: המסורת האנציקלופדית של אלכסנדריה וספריותיה
מקורות לאיורים
תקצירים באנגלית