מכמנים 8

ארץ-ישראל בתקופה הביזנטית - היבטים יישוביים


יורם צפריר:
פריחת היישוב בארץ-ישראל בתקופה הביזנטית - על העדויות הארכיאולוגיות והמקורות הספרותיים 

אריה איסר ודורית מקובר-לוין: פריחה ונטישה של יישובי המדבר בתקופה הרומית-ביזנטית בהקשר לשינויי אקלים
ריכב רובין: עלייתו וירידתו של היישוב בנגב בתקופה הביזנטית - הגורם האנושי מול הגורם האקלימי
לאה די סגני: מעורבות הרשויות המקומיות והמחוזיות בבניית העיר בפרובינקיות פלסטינה וערביה
יוסף פטריך: נזירות מדבר יהודה - שיטותיהם של חריטון, גראסימוס וסאבס
יעקב אשכנזי: הפולחן האלילי בארץ-ישראל בתקופה הביזנטית
יזהר הירשפלד: עלייה לרגל בתקופת יוסטיניאנוס לאור החפירות בהר ברניקי, טבריה
זאב וייס ואהוד נצר: ממצאים ארכיאולוגיים מן התקופה הביזנטית בציפורי
גבי מזור ורחל בן-נתן: דיוניסוס ותיאוסביוס, אזרחי העיר סקיתופוליס
אבנר רבן: קיסריה הביזנטית - עיר אחרת בקו חוף אחר
יגאל ישראל: כלכלת חבל עזה-אשקלון בתקופה הביזנטית לאור סקר וחפירות ב'אחוזת המיל השלישי' ליד אשקלון
תקצירים באנגלית