מכמנים 7

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון


רבקה מרחב:
שתי מצבות אבן עם צלמי אלים כנעניים במוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה 

מלכה הרשקוביץ: הגמות מאוסף מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
חגי משגב: ארבע פיסות קלף כתובות ממדבר יהודה
אריה קינדלר: מטבעות 'יהודה' בראשית התקופה ההלניסטית
Isak Cornelius: Bronze Figurines in the Hecht Collection Decipting Canaanite Gods Reshef And Ba'al
Zvi Gal: Basalt Tripod Bowls and Three Legged Bowls
Rivka Gersht: A Roman Statue From Gadara: Hermes- The Guide of Gods and Men