מכמנים 5

עיורה המחודש של ארץ-ישראל בראשית האלף השני לפנה"ס

 
משה דותן: הערות אחדות על עמק עכו בתקופת הברונזה התיכונה ב1-ב2
יוסף פורת: תל חפר/אפשר, אתר מראשית תקופת הברונזה התיכונה ב1 בשרון
אהרון קמפינסקי: ראשיתי של העיור המחודש בעמק עכו הצפוני בתקופת הברונזה התיכונה ב1
משה כוכבי: על קשרים בין הלבאנט לים האגאי באלף השני לפנה"ס
תקצירים