מכמנים 4

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון


יהודה נאור: מטמון מחרשות עתיקות מאתר ליד קיבוץ שער העמקים